Gemeente Veenendaal zet in op toekomstbestendige connectiviteit.

15 JANUARI 2020

Klant aan het woord: Gemeente Veenendaal

In Regio Foodvalley is de digitale overheid nu al een feit. Digitaal paspoorten aanvragen, rijbewijzen verlengen en de raadsvergadering live via streaming video volgen: het is de dagelijkse praktijk in de gemeenten Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal. Dat vraagt om extreem snelle, veilige en schaalbare verbindingen zonder vertraging en downtime. Het fundament: dienstenonafhankelijke glasvezelinfrastructuur van TReNT.

De digitale transformatie van de overheid vraagt om slimme toepassingen die de dienstverlening aan burgers en bedrijven efficiënter èn persoonlijker maken. In dit kader hebben de gemeenten Veenendaal en Rhenen in 2013 de krachten gebundeld met als doel om de ICT professioneler en kostenefficiënter te organiseren door kennis en ICT-faciliteiten bijeen te brengen. Zo kwam een eigen twin-datacenter concept met een primaire omgeving in Veenendaal en secundaire serverfarm in Rhenen tot stand. Om verdergaande schaalvoordelen te realiseren werd genoemd concept bij omringende gemeenten onder de aandacht gebracht en werden SLA’s afgesloten om de continuïteit van ICT-voorzieningen te borgen. Toen in 2017 de gemeente Scherpenzeel zich aandiende kwam TReNT met haar fijnmazige regionale glasvezelnetwerk in beeld. Inzet: een dark fiber verbinding tussen gemeentehuis Scherpenzeel en gemeentehuis Veenendaal, welke door de gemeenten zelf wordt belicht. “Dit was onze eerste verbinding van TReNT”, vertelt Karel Klumpenaar, Contractmanager ICT Gemeente Veenendaal.

Dark fiber ring: De Vallei 8

Het idee voor een ringvormig dark fiber glasvezelnetwerk tussen de centrale omgeving en locaties van deelnemende gemeenten ontstond toen ook de gemeente Woudenberg gebruik wilde maken van het twin-datacenter concept. “Om de ringstructuur te realiseren, zijn we een marktverkenning gestart”, vertelt Karel. “We kwamen aan tafel te zitten met  alle grote landelijke partijen en ook de accountmanager van TReNT heeft de deur bij ons platgelopen. De pragmatische en doelgerichte aanpak van TReNT was doorslaggevend om voor hen te kiezen. Geen ingewikkelde toestanden of complexe afspraken, maar een oplossingsgerichte aanpak, die goed aansluit bij onze bedrijfscultuur. En uiteraard moet de businesscase kloppen, dus werd er stevig onderhandeld. Het fijne is dat TReNT daar heel goed in meedacht. De grote partijen hadden toch meer van ‘take it or leave it’, zij denken niet zozeer in termen van win-win.” Ook toen de aanleg van het glasvezelnetwerk uitliep wegens vertraging in de afgifte van een provinciale graafvergunning werd daar door TReNT tijdig en open over gecommuniceerd. Karel: “Om de planning zoveel mogelijk te halen, hebben we in gezamenlijk overleg tot een gefaseerde oplevering besloten”.

 

De pragmatische en doelgerichte aanpak van TReNT was doorslaggevend om voor hen te kiezen. Geen ingewikkelde toestanden of complexe afspraken, maar een oplossingsgerichte aanpak, die goed aansluit bij onze bedrijfscultuur.

door Karel Klumpenaar

 

Een open netwerk dat de gewenste vrijheid biedt

De gemeentes hechten veel waarde aan optimale bereikbaarheid, maximale bandbreedte en veiligheid van het netwerk. “Dark fiber was dan ook bij uitstek de perfecte oplossing voor ons”, vertelt Karel. “Door zelf de actieve laag te leveren, verkrijgen we de volledige vrijheid om zelf, naar believen, diensten en toepassingen toe te voegen of te wijzigen. Dat biedt ons een optimale beheers- en gebruikerservaring; daarnaast zijn we op basis van de ingelegde netwerkconfiguratie in staat geweest al onze Gemnet- en internetdiensten te bundelen. Dat heeft tot significant kostenvoordeel geleid. Tevens blijven de data in ons eigen netwerk (gesloten netwerk, puntpunt verbindingen). Dat is weer belangrijk om aan ons informatiebeveiligingsbeleid te voldoen dat gebaseerd is op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).”

 

Ringvormig Dark Fiber glasvezelnetwerk

TReNT verbindt nu vijf gemeentehuizen met elkaar middels een ringvormig Managed Dark Fiber glasvezelnetwerk van ruim 100 kilometer. Het netwerk is volledig redundant uitgevoerd (dubbel uitgevoerde glasvezelverbindingen tussen de locaties via verschillende routes). “Redundantie is cruciaal voor de uptime van onze totale ICT-omgeving”, geeft Karel aan. “Downtime of dataverlies heeft grote gevolgen voor de dienstverlening aan onze burgers. Daarnaast hosten we de ICT-omgeving van Sportservice Veenendaal en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daar liggen SLA’s onder waarin we een hoge uptime garanderen. Met de redundante verbindingen van TReNT kunnen we die volledig waarmaken.

 

Toekomstvast bedrijfsnetwerk: redundante dark fiber koppeling datacenter BIT

Ook datacenter BIT in Ede is opgenomen in de ring. “We hebben het gevoel dat we in de toekomst hoe dan ook meer moeten gaan doen met Cloud. Het datacenter host momenteel een deel van onze omgeving en draait actief mee; dat betekent een nog hogere beschikbaarheid van data en applicaties. Al met al komt het erop neer dat we onze eigen Cloud hebben gebouwd op basis van drie fysiek gescheiden en onderling in een ring verbonden locaties.

 

Marco Verloop, wethouder Informatiesamenleving & Digitalisering

 

Samenwerken binnen ICT Campus

De invulling van een gezamenlijke ICT-organisatie en -infrastructuur past bij de positie van de stad Veenendaal als ICT-centrum van de Regio FoodValley. “De gemeente wil een goed huisvestigingsklimaat bieden voor ICT-bedrijven”, vertelt Karel. Hiertoe zijn verschillende initiatieven opgestart, waaronder ICT Campus. ICT Campus is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid met als doel Veenendaal en omgeving te ontwikkelen tot hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech in 2025. De partners werken samen aan innovaties op deze drie gebieden en zorgen er samen voor dat Veenendaal en omgeving dé ICT-banenmotor is met een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en top ICT-onderwijs. Marco Verloop, wethouder Informatiesamenleving & Digitalisering van de Gemeente Veenendaal: “Bij een ICTcentrum horen uitstekende digitale voorzieningen. Ik ben er trots op dat de gemeenten Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal nu niet alleen digitaal verbonden zijn via een verbinding met hoge kwaliteit en snelheid, maar dat de ingelegde infrastructuur ook mogelijkheden biedt voor het ontsluiten van de bedrijventerreinen in de gemeenten.”

 

Succesverhaal-gemeente-Veenendaal-TReNT-Glasvezel

Lees het hele verhaal

Meer succesverhalen? Lees dan ook:

Het succesverhaal van Metropool

Contact

William van den Berg (2)-1
Maak optimaal gebruik van de onbegrensde digitale mogelijkheden. Meer weten? 

Neem dan contact op met overheids expert William van den Berg via 053 711 41 00.